Metro İstanbul, sürdürülebilir büyüme içerisinde risk yönetimi faaliyetini özenle yerine getirmek üzere, faaliyetlerini bir plan içerisinde yürütür. Bu büyüme ile birlikte çalışanlarını, yolcularını, yüklenici firma personellerinin emniyetini düşünerek kazaların azaltılması yönünde sisteme katılımlarını sağlayan bir yol izler. Tüm süreçlerde proaktif bir yaklaşım sergilenerek iş kazaların önlenmesi, acil durumlarda sürekli iletişimin sağlanması ve sürekli iyileştirme ilkeleri hedef alınarak ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda iş güvenliği faaliyetlerini yürütür.

     

     Metro İstanbul, faaliyet alanlarında çalışma yapacak yüklenici firmalar, çalışmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen adımları izlemelidir.

   

Detaylı bilgi için çalışma yapılacak hattın çalışma izin ofisi ile irtibata geçiniz.

   

 1. Metro İstanbul, Sistem Emniyet İSG ve Çevre Protokolü ‘nün her nüshası kaşelenip şirket yetkilisi tarafından imzalanır;

         

                      

 1. Çalışma yapacak personelin evrakları hazırlanır;

               

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • SGK kaydı (son aya ait)
 • Adli sicil kaydı (son altı aya ait)
 • Temel İSG katılım belgesi(kendi firması İSG Uzmanından / OSGB'den)
 • Mesleki yeterlilik belgesi
 • Sağlık raporu (işyeri hekiminden / OSGB'den)
 • Çalışanın yapacağı işe özgü eğitim sertifikası (yüksekte çalışma, ateşli çalışma vb.)
 • Kullanılacak iş ekipmanlarının geçerli periyodik muayene belgeleri (kaldırma, iletme ekipmanları ve basınçlı kaplar için)

                    

 1. Çalışma yapacak personelin belirlenen gün ve saatte eğitime katılması sağlanır.
 2. Çalışma İzni Formu alınır.
 3. Alan Koordinatörü tarafından Saha Denetim Formu doldurulur ve çalışma başlatılır.