Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

Mühendislik Teknik KontrolMetro İstanbul, raylı sistem yatırımlarında fizibilite etütleri, detaylı mühendislik tasarım, müşavirlik hizmetleri ve yapı denetimi yönetim, gibi birçok mühendislik hizmeti sunmakta ve fikirden işletmeye alma aşamasına kadar yatırımın her süreci için çözümler sunmaktadır.
 

Tasarım ve mühendislik çalışmalarını, sahip olduğu işletme ve bakım tecrübesini kullanarak sürekli güçlendirebilmekte, müşterileri için yatırım ve işletme giderleri dâhil toplam ömür maliyetlerini dikkate alan çözümler önerebilmektedir.