Mühendislik Hizmetleri

  • Teknik ÇizimEtüt ve Fizibilite
  • Ulaşım ve Güzergâh Belirleme Çalışmaları
  • Raylı Sistem Altyapı Planlaması
  • Tasarım ve İşletme Standartları
  • Ekonomik ve Finansal Analiz