Ar-Ge ve Teknoloji

"Tasarım, insan yapımı şeylerin temel ruhudur." Steve Jobs


Tecrübe ve tasarım gücümüzle yeni ve yerli teknoloji geliştirme anlayışını benimseyen İstanbul Ulaşım araştırma geliştirme, tasarım ve inovasyon çalışmalarına ayrı bir önem ve değer vermektedir.


Bu doğrultuda yeni ürün, araç ve parça üretmek; yeni proses ve sistemler ortaya koymak ve var olan sistemleri daha da geliştirmek amacıyla mevcut bilgi ve birikimimizle sistematik olarak çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam etmektedir.

Yerlileştirme Projeleri

Raylı sistemlere ve taşıtlara ait ekipman ve parçaların yerlileştirme projeleriyle başlayan ve gelişen arge faaliyetleri Türkiye’nin ilk tramvay projesi olan RTE 2000 projesi ile devam etmiştir. Arge tasarım kapasitesini, bilgi-birikimini ve teknolojik altyapısını gerçekleştirdiği “Yerli Tramvay” projeleri ve sürekli geliştirme konsepti ile daha ileri bir düzeye taşımıştır.


    Yerli Tramvay Çizimi

Yerli Raylı Araç Üretimi

Yerli araç tasarlama ve üretme fikri çerçevesinde insan ve altyapı yatırımlarını arttıran İstanbul Ulaşım, bu süreç içerisinde ürettiği prototip veya araçlar ile bu sahada yapabilirlik konusunda güven kazanmıştır.


Yerli Tramvay Açık Alan Görseli         Yerli Tramvay Bahçeli Alandaki Görseli

RTE2000 T4 Habipler-Topkapı hattında                  RTE2009 T4 Habipler-Topkapı hattında çalışıyor ve 

çalışıyor ve 500.000 km yol yaptı                            15.000 km yol yaptı


Türkiye’nin ilk yerli tramvay aracı olma özelliği taşıyan RTE2000 modelinin üretimi ile başlayan yerli tramvay projeleri bugüne kadar gelişerek ve büyüyerek devam etmiş ve bu süreçte yetişen uzman ve yetkin insan kaynağı ile işletmenin, bakım birimlerin ve yolcuların ihtiyaç ve beklentileri de analiz edilerek araç tasarımlarına aktarılmış, RTE2004 ve RTE2009 tramvay prototip modelleri üretilmiştir.


Hem işletme hizmeti hem de teknik hizmet veren İstanbul Ulaşım tarafından elde edilen bu geniş tecrübe, yeni ürün tasarımlarında kendisine büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Yeni Nesil Yerli Tramvaylar

Öncelikli olarak işletmesinin araç ihtiyacını karşılamak amacıyla, İstanbul Ulaşım bünyesindeki uzman ve birikimli insan kaynağını kullanarak İstanbul şehrinin karakterini ve dokusunu tasarım diline taşıyan Avrupa normlarına uygun, modern ve güvenilir yerel işletme ve yolculuk karakterine uygun, ekonomik maliyetlerde, rekabetçi ve pazarlanabilir, mümkün olduğu ölçüde yerli yan sanayi imkânlarını kullanarak yüksek tabanlı tramvay araçlarını ülke sınırları içerisinde üretmeyi amaçlamaktadır. Kendi hat ve işletmelerimizde güvenirliğini ispatlayan yerli tramvay araçlarının, öncelikle İstanbul’un ihtiyaçlarını karşılaması, ardından da tüm Türkiye’de ve yakın ülkelerde pazarlanabilir bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yerlileştirme kapsamında yerli kent içi ulaşım aracı üretimini destekleyebilecek bir sanayi oluşmasına öncülük etmek ve yerli raylı ulaşım araçlarının üretimini sürdürülebilir kılmak da İstanbul Ulaşım’ın hedefleri arasında bulunmaktadır.


Yerli tramvay üretim projesinin temel hedefleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

  • Raylı sistemlerde teknolojik yetkinlik kazanarak yurtdışına bağımlılığı azaltmak
  • İstanbul kendi araç ihtiyacını karşılamak
  • Daha ekonomik araç sağlamak
  • İstanbulun taleplerine ve profiline en uygun aracın üretmek
  • Demiryolu sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ve uzman insan kaynağını yetiştirmek
  • Akademik ve bilimsel çalışmalar ile demiryolu teknolojilerinde bilgi ve tecrübeyi geliştirmek
  • Güçlü bir yerli demiryolu yan sanayii ve tedarikçi zinciri oluştrulmak
  • Araç üretici kimliğine sahip bir firma olarak yüksek marka değeri kazanmak

  
  Yeni Nesil Tramvay Yandan Çizim     Yeni Nesil Tramvay Önden Çizim