Araç Bakım

Araç Bakım Görseli 1

Metro İstanbul, araçların bakımı ile ilgili olarak Koruyucu Bakım Faaliyetleri, Düzeltici Bakım Faaliyetleri, Yenileme – Revizyon Faaliyetleri, Kazalı Araçların Onarım Faaliyetleri, Tadilat Proje Faaliyetleri, Tekerlek Tornalama ve Yenileme Faaliyetleri,  Araç Kurtarma Faaliyetleri, Atölye İçi Ekipman Bakım-Onarım Faaliyetleri, Elektronik Kartların Onarım İşlemleri başlıkları altında sıralanabilir.
 

Raylı ve telli toplu taşıma araçlarında arıza belirtisi beklemeden, olası arızaların kaynaklarını önceden yok etmek ve arızaların önüne geçmek için sürekli olarak koruyucu bakım faaliyetleri yapılmaktadır.  Hatlarımızda faaliyet gösteren tüm metro,  tramvay, füniküler ve teleferik araçlarının koruyucu bakım hizmetleri, ilgili hatların bakım onarım merkezlerinde, kilometre esaslı olarak gerçekleştirilmektedir.
 

Araçların genellikle, her 400.000 kilometrede bir kapsamlı ağır bakım faaliyetleri yapılmaktadır. Ağır bakım kapsamında araç üzerindeki ekipman sökülmekte, sökülen ekipmanlar ilgili ekipman bakım - onarım atölyelerine götürülerek kapsamlı bakım altına alınmakta ve gerekirse yenilenmektedirler.  Çok sayıda ayrı çalışma grubunun ortak çalışmaları neticesinde tamamlanan bir aracın ağır bakımı, bant usulü çalışma sistemi ile yaklaşık 10 iş gününde tamamlanmakta olup ilgili araçta statik ve dinamik  test ve ölçümler yapıldıktan sonra araç yolculu servise verilmektedir.
 

Araç Bakım Görseli 2Düzeltici Bakım faaliyetleri ise beklenmeyen arızalar olduktan sonra yapılan onarım ve tashihleri içerir. Düzeltici Bakımlarda arızanın kök nedeninin bulunarak giderilmesi ve sistemin eski duruma veya arzu edilen duruma en kısa sürede getirilmesi hedeflenir. Araçların bakım ve onarım faaliyetlerinin aksamaması için; yıl içerisinde sürekli olarak atölye içi ekipmanlara koruyucu ve düzeltici bakım faaliyetleri uygulanmaktadır. 
 

Çeşitli sebepler ile meydana gelebilen kazalardan dolayı araçlarda hafif, orta ve ağır boyutlu hasarlar oluşabilmekte olup; araçların tamir - onarım işlemleri kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca raylı sistem araçlarında gelişen teknolojilere bağlı olarak araçlarda büyük ya da orta çaplı tadilat projeleri gerekebilmektedir.  Bu tarz projelerin geliştirilmesi ve araçlara uygulanması da, diğer faaliyetler ile beraber kurumumuz atölyelerinde yürütülmektedir.