Hat Bakım

HatbakımRaylı sistemlerde güvenli ve konforlu bir işletmecilik için en önemli hususlardan biri, araçların üzerinden gittiği demiryolu üstyapısının düzgünlüğü ve sağlamlığıdır. Ray, makas, bağlantı elemanları, taşıyıcı tabakaların periyodik olarak kontrol ve ölçümlerle takip edilmesi ve tespit edilen kusurların öncelik sırasına göre bir plan dahilinde giderilmesi önemli bir husustur. Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ulusal/uluslararası standartlara göre yürütülmektedir.

 

Tüm yolcu grupları için istasyonların tam erişilebilir ve konforlu olması önemlidir. Bunun için istasyonlardaki yapının ve elektromekanik sistemlerin (yürüyen merdiven, asansör, havalandırma, drenaj sistemleri vs.) planlı olarak bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri yürütülmektedir. Artan yolculuk taleplerini karşılamak ve konforu artırmak için istasyonlarımızda revizyon ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Bununla birlikte, işletme ve bakım faaliyetleri için gerekli olan araç park sahaları, atelye, ofis, depo binalarının yapımı gerçekleştirilmektedir. Araçların ve sistemlerin düzenli çalışabilmesi için uygun lokasyonlarda yeterli kapasitede bakım tesislerinin bulunması önemli bir husustur.

 

Bu konuda bilgi ve tecrübe birikimini kullanarak, ülkemizdeki diğer raylı sistem işletmelerine bakım, onarım, ölçüm, eğitim, danışmanlık, proje hizmetleri sunulmaktadır.