Haberler

Enerji Tüketiminin Azaltılmasında İUAŞ Küresel Düzeyde İnsiyatif Alıyor…


Avrupa Demiryolu Endüstrisi Birliği UNIFE koordinatörlüğündeki OSIRIS projesinin başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Proje, 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla resmen başlamış olup kısmen Yedinci Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir.


Başlangıç toplantısına proje koordinatörü UNIFE ev sahipliği yapmışı ve toplantıya Avrupa Komisyonu proje yetkilisi ve Avrupa'nın her yerinden ve ötesinden 16 konsorsiyum ortağı katılmıştır. Ortaklar arasında İtalya'dan ATM ve ATAC, Fransa'dan RATP, Türkiye'den İstanbul Ulaşım A.Ş. gibi dünyanın önde gelen raylı sistem işletmecileri; Siemens, Alstom, CAF, Ansaldo gibi tedarikçiler; UITP gibi sivil toplum kuruluşları; ve Viyana Üniversitesi, Şili Üniversitesi ve Aragon Teknoloji Enstitüsü gibi akademik kurumlar bulunmaktadır. OSIRIS (Optimal Strategy to Innovate and Reduce Energy Consumption In urban rail Systems / Kent içi Raylı Sistemlerde Yenilikçilik ve Enerji Tüketiminin Azaltımı için Optimum Strateji) projesinin temel amacı, 2020 yılına gelindiğinde Avrupa'daki kent içi raylı sistemlerinde toplam enerji tüketimini bugünkü düzeyinden %10 oranında azaltmakır. Bu, Mart 2011 tarihli AB Ulaşım Resmi Raporu'nda tanımlanan hedeflerle uyum içinde olup ayrıca Horizon 2020'ye de (Ufuk 2020) katkıda bulunmaktadır.


Sabah seansında ortaklar, Avrupa Komisyonu'nun proje yetkilisi Johan Blondelle'in sunumlarını ve UNIFE Genel Müdürü Philippe Citroën'in demiryolu tedarikçi endüstrisinin hedeflerini ifade eden hoş geldiniz konuşmasını dinlemişler, sonrasında UITP'nin Euroteam Direktörü Brigitte Ollier ise kent içi raylı sistem işletmecilerinin ihtiyaçlarını ifade etmiştir. Bunun ardından ortaklar, her bir İş Paketi yürütücülerinin sunumlarını dinlemişlerdir. 5. İş Paketi yürütücüsü olarak projeye katılan İstanbul Ulaşım A.Ş.'yi temsilen Elektrik-Elektronik Tesisler Müdürü Selçuk Tuna, İş Paketi kapsamında daha düşük enerji tüketimi için işletme teknolojilerini konu alan bir sunum gerçekleştirmiştir. İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin liderlik edeceği bu İş Paketinin temel amacı, yolcu trafiği ile enerji yükü arasında somut bir ilişki kurmak üzere bir çerçeve (modelleme şablonu) geliştirilmesidir. Bu çerçeve, demiryolu araçlarında ve sabit tesislerde enerji tüketimini etkileyen birçok alanda kullanılabilecektir.


OSIRIS, araçlar, altyapı ve işletme de dâhil olmak üzere kent içi raylı sistemlerin tamamında enerji verimliliğine yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirecek olup bu, şu ana kadar mevcut olmayan bir şeydir. Çevresel performans kıyaslaması, standardizasyon ve karar verme süreçleri için bu, oldukça önemlidir. Enerji azaltımında ciddi bir ilerleme kaydedilmek isteniyorsa, özel teknolojiler veya tek tek araçlara odaklanmak yerine, sistem düzeyinde küresel çözümlere gidilmesi zorunludur. OSIRIS, kent içi raylı sistemler için yeni enerji tasarruf çözümlerinin kıyaslanması, optimizasyonu ve denenmesi konusunda küresel bir yaklaşım geliştirerek bu meseleleri ele alacaktır.


Dolayısıyla OSIRIS, gerçek durum senaryolarında paydaşlar olan işletmeciler, üreticiler ve toplum açısından tek tek ve genel faydaları test ederek, ortaya koyarak ve değerlendirerek teknolojik ve operasyonel çözüm ve araçlar uygulayacaktır.


18 Ocak 2012 Çarşamba günkü etkinliğin ardından proje çalışmaları başlamıştır. 36 ay süreli OSIRIS projesi Aralık 2014'e kadar devam edecektir.

<<Tüm Haberler