Haberler

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş YABANCI YOLCU MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLANDI

Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Ulaşım A.Ş bünyesindeki M1 Aksaray – Atatürk Havalimanı, M2 Şişhane - Hacıosman, T1 Bağcılar – Kabataş, F1 Kabataş -  Taksim ve Eyüp – Pierre Lotti teleferik hatlarını kullanan yabancı yolcuların memnuniyetlerini ölçmeye yönelik yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırma kapsamında toplam 1006 yabancı uyruklu yolcu ile yüz yüze görüşme yöntemiyle İngilizce anket yapılmış ve yabancı yolcuların raylı sistem hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri ölçüldü. Yabancı yolcuların eğitim durumları, yaşları, cinsiyeti, raylı sistemleri tercih nedenleri, buradaki hizmetleri kendi ülkelerindeki raylı sistem hizmetleri ile karşılaştırmaları ve yolculuk esnasında yaşadıkları sıkıntıları da içeren bir yolcu profili oluşturuldu.

Yabancı yolcu memnuniyet araştırması için görüşme yapılan bireylerin % 47’sinin Avrupa, % 25’inin Asya, % 17’sinin Amerika, % 7’sinin Afrika ve % 4’ünün Avusturalya kıtalarından ülkemize seyahat etmek amacıyla geldikleri belirlenirken araştırma süresince toplam 97 farklı ülkeden gelen yabancı yolcular ile görüşme gerçekleştirildi.

Ankete katılan yolcuların %33’ü 25-34, %31’i 14-24, %17’si 35-44, %13’ü 45-54 yaşları arasında, %6’sının ise 55 yaşından büyük olduğu belirlendi.

Yolcuların %58’inin erkek, %42’sinin kadın olduğu belirlenirken, yolcuların eğitim durumları incelendiğinde %33’ünün yüksek lisans, %28’inin üniversite mezunu, %26’sının ise halen üniversite öğrencisi olduğu, %9’nun lise mezunu olduğu, %3’ünün lise öğrencisi olduğu, %1’den azının ise ilköğretim mezunu olduğu belirlendi.

Ülkemize gelen yolcuların %68’inin kendi ülkelerinde bir işte çalışıyor oldukları, %32’lik çalışmayan yolcuların da %84’nün kendi ülkesinde öğrenci oldukları belirlendi.

Araştırmaya katılan yabancı yolcuların İstanbul raylı sistemlerinin sunduğu hizmetlerle ilgili genel memnuniyet düzeyinin % 78 olduğu belirlendi. Yolculuk ücretinden duyulan memnuniyet  %84 ile en yüksek memnuniyet değerine sahip kriter olurken memnuniyet oranının en düşük düzeyde gerçekleştiği kriter ise % 65 ile araçlardaki kalabalık seviyesi oldu.

Hat bazlı gerçekleşen memnuniyet oranlarına bakıldığında en yüksek memnuniyet oranı % 80 ile M2 Şişhane – Hacıosman Metro hattında gerçekleşirken en düşük memnuniyet oranı ise %77 ile T1 Kabataş – Bağcılar Tramvay hattına ait olduğu belirlendi.

Avrupa ve Asya kıtalarına ait ülkelerden gelen yabancı yolcuların Amerika, Avusturalya ve Afrika kıtaları ülkelerinden gelen yabancı yolculara oranla memnuniyet düzeylerinin daha düşük olduğu belirlendi.

Görüşülen yabancı yolcuların raylı sistemleri tercih etme nedenlerinin başında % 25 ile hızlı olması , % 24 ile kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlaması ve % 21 ile ucuz seyahat imkanı sağlaması takip ediyor.