Haberler

REGeKaS Projesi

İSTKA destekli REGeKaS Projemiz hayırlı olsun!

 

İstanbul Ulaşım, Ar-Ge kabiliyetlerini prestij projeler yoluyla geliştirmeye devam ediyor! 4 no’lu Kurumsal Stratejisi kapsamında bugüne kadar çok sayıda kapsamlı ar-ge projesine imza atan şirketin, son olarak İSTKA’ya sunduğu Raylı Sistemler için Rejeneratif Enerji Geri Kazanım Sistemi Tasarımı ve Prototip Evirici Üretimi (REGeKaS) projesi kabul gördü. 2014 Haziran ayında başlayacak ve İSTKA’dan 500 bin TL mali destek alacak olan REGeKaS projesi, toplamda 12 ay sürecek.


“Tecrübe ve Tasarım Gücüyle Yeni ve Yerli Teknoloji Geliştirmeyi” amaçlayan 4 no’lu Kurumsal Stratejisi kapsamında bugüne kadar İstanbul Tramvayı, OSIRIS, MİLRES, TEYDEB, Esenler Depo Sahası Sinyalizasyonu, yerli jeton makinesi üretimi gibi çok sayıda kapsamlı ar-ge projesine imza atan İstanbul Ulaşım’ın, son olarak İSTKA’ya sunduğu proje de kabul edildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2014 Şubat ayında açmış olduğu “Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı” konulu çağrıya Teknokent Ar-Ge Koordinatörlüğü ve Elektrik-Elektronik Tesisler Müdürlüğü’nün ortaklaşa sundukları Raylı Sistemler için Rejeneratif Enerji Geri Kazanım Sistemi Tasarımı ve Prototip Evirici Üretimi (REGeKaS) projesini destekleme kararı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan sonuçlara göre İSTKA’nın, REGeKaS projesi de dâhil olmak üzere 2014 yılı için İBB birimlerine ait toplamda 11 projeyi destekleyeceği bildirildi. 2014 Haziran ayında başlayacak olan REGeKaS projesi, toplamda 12 ay sürecek.

 

REGeKaS projesi hakkında genel bilgiler

Proje tahminî bütçesi:                       1.248.000 TL

Alınacak destek miktarı:                   500.000 TL

Başlama tarihi:                                     Haziran 2014

Proje süresi:                                         12 ay

Uygulama alanı:                                   M1 ve M4 hatlarında seçilecek birer trafo merkezi

Proje Ar-Ge ve Uygulama Ekibi:   Teknokent Ar-Ge Koordinatörlüğü, EET Müdürlüğü, M1 ve M4 Elektrik Tesisler Şeflikleri

 

REGeKaS Projesinin İçeriği ve Amacı

REGeKaS projesi, trenlerin frenleme sırasında fren dirençlerinde yaktıkları ve ısı olarak havaya attıkları enerjinin geri kazanılarak şebekeye geri verilmesini sağlayacak bir elektronik konvertör geliştirilmesi ve bu konvertörün trafo merkezleri veya istasyonlara monte edilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında geliştirilecek ilk iki konvertörün, M1 ve M4 hatlarında sisteme bağlanarak test edileceği ve elde edilecek sonuçlara göre yaygınlaştırmaya gidileceği bildirildi.

Böylelikle, 2013 yılında 231.5M kWh elektrik enerjisi tüketen İstanbul Ulaşım’ın enerji giderlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak proje ile tüm hatlarda yapılacak uygulamadan sonra toplamda %5 (yaklaşık yıllık 3 milyon TL) oranında enerji tasarrufu hedefleniyor.

 

REGeKaS Projesi Neleri Hedefliyor?

Her şeyden önce REGeKaS, ülkemizde henüz gelişme aşamasında olan raylı sistemlerde kullanılan enerji verimli ekipman, sistem ve ürünlerin geliştirilmesine, bu alanda endüstri ve sanayi firmalarında bir farkındalık yaratılmasını sağlayacak.

Raylı sistemler toplu taşıma modları arasında son 10 yıl içinde en hızlı gelişme gösteren ve yatırım yapılan alanların başında geliyor. Raylı sistemlerdeki bu hızlı gelişme, kullanılan enerjinin mümkün olan en yüksek verimde kullanılmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Raylı araçların frenlemesi esnasında, cer motorlarının jeneratör karakteristiğinde çalışması sebebiyle, frenleme dirençlerinde kaybolan enerji, bir konvertör aracılığıyla geri kazanımı mümkün. Bu geri kazanılan enerji, enerji tüketimine belli bir oranda katkı sağlamasıyla birlikte enerji maliyetinin de azalmasını sağlıyor. Enerjinin geri kazanılması, enerjinin verimliliği ve çevresel etkiler açısından da olumlu katkılar sağlayacak!

Projenin en önemli kazanımlarımdan biri dünyada yeni gelişmekte olan bu ürün ailesine yerli ve kendi geliştireceğimiz bir ürün katmak ve bunu Türkiye’nin raylı sistemlerinde kullanmak olacak! Projede yetişen insan kaynağı ile de proje bitirildikten sonra ürünlerin gelecek geri bildirimlerle geliştirilmesi ve dünyadaki aynı ürün ailesinden rakiplerinden daha iyi bir ürün oluşturulması amaçlanıyor.

 

REGeKaS Projesinin Önemi

REGeKaS projesi, MİLRES projesinde geliştirilen konvertörün bir alt versiyonu ve türevi olacak. MİLRES projesinde geliştirilen birikimin aktarılması ile proje hem hızlı bir şekilde tamamlanacak, hem de ABB, Siemens, Ingeteam, Strukton gibi uluslararası firmaların henüz yeni ürün geliştirdikleri bir alanda özgün bir tasarım geliştirilecek. Proje kapsamında yapılacak ön çalışmalara göre trafo merkezlerine kurulacak her bir konvertörün, sahada 2 yıl içinde geri kazandığı enerji ile kendini amorti etmesi planlanıyor!

 

REGeKaS Projesinin Temel Faaliyetleri

REGeKaS Projesi kapsamında aşağıdaki temel faaliyetlerin yürütüleceği bildirildi.

2.1 Raylı Sistemlerde Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin Araştırılması, Tüketilen Enerjinin Ölçülmesi ve Analizi

2.2 Enerji Tüketim Modelinin Elde Edilmesi ve Optimizasyon Yazılımının Geliştirilmesi

2.3 Konvertör Tasarımı

2.4 Montaj, Devreye Alma ve Testler

 

İstanbul ve ülke ekonomisi için çoklu faydalar!

Projenin ana amacı, frenleme dirençlerinde yakılarak ısı olarak atmosfere atılan frenleme enerjisinin geri kazanılması. Geri kazanılan enerjinin öncelikli kazancı, işletmeci şirket olarak öncelikle İstanbul Ulaşım’ın ekonomik giderlerinin azaltılması olacak.

Geliştirilen sistemden ülke ekonomisi de büyük faydalar sağlayacak. Tamamen faydasız olarak atmosfere atılan bu enerjinin geri kazanılması, çevresel olarak da topluma bir katma değer niteliği taşıyor. Enerji ihtiyacı her geçen yıl artan ülkemizde enerji verimliliği ve harcanan enerjinin bir kısmının geri kazanılması, özellikle dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynakları nedeniyle ülke ekonomisine de katkıda bulunacak!

 

İBB’nin toplamda 11 projesine İSTKA’dan mali destek!

Geçtiğimiz haftalarda İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı), 2014 yılı Mali Destek Programlarına başvuru yapan projelerden kazananların listesini açıklamış, İBB birimlerinin sunduğu projelerden 11 tanesi hibe desteği almaya hak kazanmıştı.

İSTKA’nın 2014-2013 Bölge Planı kapsamında ilan ettiği Mali Destek Programları’ndan olan “Afetlere Hazırlık”, “Çocuklar ve Gençler”, “Enerji Verimliliği”, “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” ve “Yenilikçi İstanbul” kategorilerinde yapılan proje başvurularının sonuçlarında, toplam 144 projenin başarılı bulunduğu listede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de 11 projesi yer almıştı.

Hibe desteği almaya hak kazanan bu projeler ile, İBB’nin 2010-2014 döneminde İSTKA Mali Destek Programları ile Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarında başarılı bulunan proje sayısı 37’ye ulaşmış oldu.

 

İşte İBB’nin İSTKA’dan mali destek almaya hak kazanan projeleri!

• Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi İle Toplu Taşımada Hizmet Kalitesinin Arttırılması Projesi (İETT Genel Müdürlüğü)

• Su Kaçağı ve Kontrol Temelli Enerji Yönetim Sistemi Projesi (İSKİ Genel Müdürlüğü)

• Sayısal Telsiz İle Afetlerde Kesintisiz Haberleşme, Ekip Yönetimi ve Şiddet Haritası Üretimi Projesi (Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü)

• Metro İstasyonlarının LED Teknolojisi İle Aydınlatılması Projesi (Anadolu Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğü)

• Engelli Gençler Sosyal Gelişim Kampı Projesi (Engelliler Müdürlüğü)

• Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul Projesi (Halkla İlişkiler Müdürlüğü)

• İtfaiye E-Akademi Projesi (İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü)

• Osmanlı Dönemi Süreli Yayınlarının Sayısallaştırılması (Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü)

• İstanbul Kentsel Yaşam Kalitesi Gösterge Monitoring Merkezi Projesi (Planlama Müdürlüğü)

• Raylı Sistemler İçin Rejeneratif Enerji Geri Kazanım Sistemi Tasarımı ve Prototip Evirici Üretimi (REGeKaS) Projesi (İstanbul Ulaşım A.Ş.)

• UGETAM Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi Projesi (UGETAM A.Ş.) 

 

İBB’nin İSTKA projeleriyle ilgili haberi için tıklayın!

 

İSTKA hakkında

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kuruldu. Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyetlerine başladı.

Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olmayı vizyonu; “Katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmeyi” ise misyonu olarak benimseyen İSTKA, her yıl açtığı yüzlerce proje çağrısıyla İstanbul genelinde kâr amacı güden ve gütmeyen kurumlara projelerde mali destek ve doğrudan faaliyet desteği sunuyor ve İstanbul’un daha yaşanabilir, çevreci, yenilikçi ve rekabetçi bir kent olmasını sağlıyor.