Haberler

YOLCU MEMNUNİYET ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI…

İstanbul Ulaşım AŞ. Yolcu Memnuniyet Araştırmasının sonuçları açıklandı.

15 Mayıs- 3 Haziran 2012 tarihleri arasında M1 Aksaray– Atatürk Havalimanı, M2 Şişhane - Hacıosman, T1 Bağcılar – Kabataş, T4 Topkapı – Habibler ve F1 Taksim – Kabataş Füniküler hatlarında 4966 yolcuyla yüz yüze anket yöntemi ile yapılan çalışmada anket formunda yer alan sorular Metro Kullanımı, Memnuniyet ve Demografik olmak üzere 3 ana başlık altında toplandı.

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlara göre yolcuların İstanbul Ulaşım AŞ’nin sunduğu hizmetlere ait duydukları genel memnuniyet düzeyinin %77 seviyesinde olduğu ve son üç yıla ait memnuniyet düzeyinin de bu seviyede gerçekleştiği belirlendi.

Araştırma sonucunda elde edilen hat bazlı memnuniyet sonuçları ise şöyle sıralandı…

 

KOD

HAT ADI

MEMNUNİYET DÜZEYİ

M1

Aksaray – Atatürk Havalimanı Metro Hattı

77,7

M2

Şişhane – Hacıosman Metro Hattı

78,0

T1

Bağcılar – Kabataş Tramvay Hattı

72,7

T4

Topkapı – Habibler Tramvay Hattı

78,0

F1

Taksim – Kabataş Füniküler Hattı

79,8

 

Genel Memnuniyet Düzeyi

77,2

 

Araştırmada yolcu memnuniyetini ölçen ve raylı sistemler ile ilgili verilen hizmetlere bakış açısını ortaya koyan veriler, yetkililere raylı sistem hizmetlerinin gelişimi için öncelikli olarak ele alınması gereken konular hakkında değerlendirme yapma imkânı sağladı.

Araştırma sonucunda orta çıkan sonuçlara göre;

Yolcuların raylı sistemi neden tercih ettikleri sorulduğunda %67’si “raylı sistemlerin hızlı olması” cevabını verirken tercih nedeni olarak verilen diğer cevaplar ise raylı sistemlerde “trafik sorununun olmaması”, “konforlu olması” ve “kolay ulaşım imkânı sağlaması”  olarak sıralandı.

Ankette yer alan 25 memnuniyet kriteri arasında en düşük memnuniyetin tüm hatlarda ‘Araçlardaki Kalabalık Seviyesi’ kriterine ait olduğu belirlenirken bu konuda yapılabilecek iyileştirmeler arasında yoğun saatlerde yolcuya daha sık seferler sunmak olduğu belirlendi.

Metro yolcularının, tramvay yolcularına göre yolculuk süresi kriterinden daha memnun oldukları görülmüş olup tramvay ve metro yolcularının araçlardaki ve istasyonlardaki bilgilendirme hizmetlerinden memnun oldukları belirlendi.

Araçlardaki Gürültü ve Titreşim kriteri ile ilgili duyulan memnuniyet düzeyinde bir önceki yıla göre M1 ve T1 hatlarında anlamlı düşüşlere rastlanılmış, bunun akabinde işletme hatlarda gürültü düzeyini ölçen çalışmalara başlamış ve önleyici faaliyetleri uygulamaya aldı.

Avrupa Birliği’nin EN 13816 Toplu Taşımacılıkta Hizmet Kalitesi Standardında belirtilen hizmet kalitesi kriterlerini kapsayacak şekilde yapılan Yolcu Memnuniyeti Araştırması sonucunda yolcuların sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeyleri, beklentileri ve iyileştirilmesini istedikleri hizmet alanları belirlendi.