İhaleler

ATM alanlarının kiraya verilmesi

 

 

İHALE İLANI

İSTANBUL ULAŞIM SAN. ve TİC. A.Ş.’DEN

ATM ALANI  KİRAYA VERİLECEKTİR

 

Şirketimiz tasarrufunda bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen toplamda 180 m2 olmak üzere 9 m2’lik alan içinde 5’erli ATM alanlarının kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

1) Taşınmaza Dair Bilgiler:

 

 

a)    İli: İstanbul

b)    Cinsi: ATM Kabin Alanı

 

 

 

 

c)  Yüzölçümü: Toplamda 180 m2 olmak üzere 20 noktada 9’ar m2 içerisinde 5’e bölünmüş alanlar

h) Yer :  M4 (Kadıköy Kartal) Metro Hattı İstasyonları

 

 

 

 

 

2) Muhammen Bedeli:

Bkz. Tablo-1

 

 

3) Süresi:

3 Yıl

 

 

4) Geçici Teminatı:

126.678,42-TL

 

 

5) İhale Tarihi ve Saati:

21/09/2015                 11:00

 

 

6) İhalenin Yapılacağı Yer:

İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.

 

 

7) İhale Usulü:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

 

 

8) İhale şartnamesi:

İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’den temin edilebilir.

Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3  34220  Esenler/İSTANBUL

 

 

 

Tel: 0212 568 99 70

Fax: 0212 568 89 00

 

 

9) Şartname Bedeli:

 75,00-TL

 

 

 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

   Özel Kişiler;

   -Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgâh belgesi

   -Geçici teminat

   -İstanbul Ulaşım A.Ş.’ den alınacak “Ulaşım A.Ş.’ye borcu yoktur belgesi”

   -Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

   -Bu şartname ekindeki form örneğine uygun başvuru mektubu

 

 

   Tüzel Kişiler:

   -Faaliyet belgesi (Ticaret Odası vs.) veya şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi

   -İmza sirküleri ( Noterden – Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu   

    göstermelidir.)

   -İstanbul Ulaşım A.Ş.’ den alınacak “Ulaşım A.Ş.’ye borcu yoktur belgesi”

   -Geçici teminat

   -Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (Açık artırmada teklif    

     verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

   -Bu şartname ekindeki form örneğine uygun başvuru mektubu

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

 

 

 İLAN OLUNUR.

 

 

Tablo-1

İstasyonlar

Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri

Yanyana

5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan

GRUP1

GRUP2

GRUP3

GRUP4

GRUP5

Kadıköy 1

K4

9 m2

1

2

3

4

5

Ayrılıkçeşmesi

A1

9 m2

1

2

3

4

5

Ünalan

K10

9 m2

1

2

3

4

5

Kartal

K1

9 m2

1

2

3

4

5

Muhammen Bedel

Yıllık

 

 

212.488,20 TL

212.488,20 TL

212.488,20 TL

212.488,20 TL

212.488,20 TL

           

 

İstasyonlar

Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri

Yanyana

5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan

GRUP6

GRUP7

GRUP8

GRUP9

GRUP10

Kozyatağı

K2

9 m2

1

2

3

4

5

Bostancı 1

K4

9 m2

1

2

3

4

5

Maltepe

K2

9 m2

1

2

3

4

5

Adliye

K4

9 m2

1

2

3

4

5

Muhammen Bedel

Yıllık

 

 

164.550,00 TL

164.550,00 TL

164.550,00 TL

164.550,00 TL

164.550,00 TL

 

İstasyonlar

Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri

Yanyana

5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan

GRUP11

GRUP12

GRUP13

GRUP14

GRUP15

Kadıköy 2

K9

9 m2

1

2

3

4

5

Bostancı 2

K16

9 m2

1

2

3

4

5

Hastane

K8

9 m2

1

2

3

4

5

Kartal 2

K14

9 m2

1

2

3

4

5

Muhammen Bedel

Yıllık

 

 

196.305,00 TL

196.305,00 TL

196.305,00 TL

196.305,00 TL

196.305,00 TL

 

İstasyonlar

Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri

Yanyana

5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan

GRUP16

GRUP17

GRUP18

GRUP19

GRUP20

Göztepe

K3

9 m2

1

2

3

4

5

Yenisahra

K6

9 m2

1

2

3

4

5

Küçükyalı

K6

9 m2

1

2

3

4

5

Soğanlık

K2

9 m2

1

2

3

4

5

Muhammen Bedel

Yıllık

 

 

143.642,40 TL

143.642,40 TL

143.642,40 TL

143.642,40 TL

143.642,40 TL

 

 

İstasyonlar

Teknik Şartnamedeki Kroki Yeri

Yanyana

5 Adet ATM Kabini İçin Toplam Alan

GRUP21

GRUP22

GRUP23

GRUP24

GRUP25

Acıbadem

K5

9 m2

1

2

3

4

5

Huzurevi

K2

9 m2

1

2

3

4

5

Gülsuyu

K4

9 m2

1

2

3

4

5

Esenkent

K3

9 m2

1

2

3

4

5

Muhammen Bedel

Yıllık

 

 

127.537,20 TL

127.537,20 TL

127.537,20 TL

127.537,20 TL

127.537,20 TL

 

ZEYİLNAME

 

 

İhale Adı : Kadıköy-Kartal Hattı ATM Alanı Tahsisine İlişkin Kullanım Hakkı Verilmesi İhalesi

 

 

21.09.2015 günü saat 11:00 da ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş olan  Kadıköy-Kartal Hattı ATM Alanı Tahsisine İlişkin Kullanım Hakkı Verilmesi İhalesi işine ait idari şartnamenin 39 uncu maddesine aşağıdaki e) bendi eklenmiştir;

 

e) Sistem Emniyet, İSG ve Çevre Protokolü

 

.

            İhale dökümanları arasında yer alması gereken İSG  ve Çevre Protokolü’nün verilmesi sehven unutulmuş olup işbu zeyilname ekinde tarafınıza gönderilmiştir.

           Bu zeyilname İdari Şartnamenin ‘‘İhale Dokümanında Açıklama Ve Değişiklik Yapılması” başlıklı 42.3. ve 42.5 maddeleri uyarınca düzenlenmiştir. İşbu zeyilname nedeniyle ihale tarihi 06.10.2015 tarihi saat 11:00 olarak değiştirilmiştir.