İhaleler

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HURDA ve ATIK MALZEME SATIŞI İHALESİ

 

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

HURDA ve ATIK MALZEME SATIŞI İHALESİ

 

İhale Konusu : İstanbul Ulaşım San ve Tic. A.Ş.’nin depo ve yerleşkelerindeki hurda/atık malzemelerin satımı işidir.

Telefon ve Faks Numarası: 212 568 99 70  -  212 568 89 00

İhalenin Yapılacağı Adres: Ferhatpaşa Metro Tesisleri Esenler/İstanbul.

İhale Tarihi ve Saati : 16/08/2013 -  saat:15.00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri: İdarenin adresinde bulunan Genel Müdürlük Binası toplantı salonu.

İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini : İhale dokümanı Genel Müdürlük binasının ikinci katında  bulunan Satınalma Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Şefliğinde görülebilir ve 75,00-TL karşılığında temin edilebilir. 

Tekliflerin Sunulacağı Yer: İdarenin adresinde Genel Müdürlük Binası ikinci kat, Satınalma Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Şefliği.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 16/08/2013 - 15:00

İhale Genel Bilgileri : İhale, ‘’kapalı zarfla”  teklif alma ve toplamda verilecek en yüksek teklif üzerinden ve en yüksek teklifleri veren 3 İSTEKLİ’den ikinci teklifi alma  usulü ile yapılacaktır. Satışı yapılacak hurda ve atık malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

Aşağıda belirtilen malzemelere ait tekliflerin KDV hariç olarak sunulması gerekmektedir.

 

S. NO

HURDA CİNSİ

ÖNGÖRÜLEN MİKTAR (KG)

1.

Ray Hurdası

200.000

2.

Demir Hurdası

200.000

3.

Hurda Demir Talaşı

30.000

4.

Pirinç Metal Hurdası

500

5.

Krom Hurdası

10.000

6.

Alüminyum Hurdası

7.000

7.

Bakır Kablo Hurdası

10.000

8.

Saf Bakır Hurdası

3.000

9.

Bilgisayar, Yazıcı, Kartuş vs. Hurdası

500

10.

  Cam Hurdası

         15.000

 

Toplam Tutar (K.D.V. Hariç):

 

 

 

İhale Kapsamı: İdaremiz iş bu araç satımı işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği üzerinde bırakmakta tamamen serbesttir.

 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.