İhaleler

M3 METROKENT İSTASYONU’NDA KİRALIK ALAN

 

 

İHALE İLANI

İSTANBUL ULAŞIM SAN. ve TİC. A.Ş.’DEN

M3 METROKENT İSTASYONU’NDA  650 M2 ALAN OFİS/ATÖLYE/DEPO OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

Şirketimiz tasarrufunda bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen M3 Metro Hattı Metrokent İstasyonu’nda yer alan 650 m2 alanın  ofis/atölye/depo olarak kullanımı amacıyla kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

 

 

 

 

 

1) Taşınmaza Dair Bilgiler:

 

 

a)    İli: İstanbul

b)    Cinsi: Ofis/Depo/Atölye

 

 

 

 

c)  Yüzölçümü: 650 m2

h) Yer :  M3 (Kirazlı – Olimpiyat - Başakşehir) Metro Hattı Metrokent İstasyonu

 

 

 

 

 

2) Muhammen Bedeli :

374.400,00-TL (Yıllık)

 

 

3) Süresi:

12 Ay

 

 

4) Geçici Teminatı:

11.232,00-TL

 

 

5) İhale Tarihi ve Saati:

10/09/2015                 10:00

 

 

6) İhalenin Yapılacağı Yer:

İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.

 

 

7) İhale Usulü:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

 

 

8) İhale şartnamesi:

İstanbul Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’den temin edilebilir.

Yavuz Selim Mahallesi, Metro Sokak No:3  34220  Esenler/İSTANBUL

 

 

 

Tel: 0212 568 99 70

Fax: 0212 568 89 00

 

 

9) Şartname Bedeli:

 75,00-TL

 

 

 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

   Özel Kişiler;

   -Nüfus cüzdanı sureti ve İkametgâh belgesi

   -Geçici teminat

   -Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

   -Bu şartname ekindeki form örneğine uygun başvuru mektubu

 

 

   Tüzel Kişiler:

   -Faaliyet belgesi (Ticaret Odası vs.) veya şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi

   -İmza sirküleri ( Noterden – Açık artırmada teklif verecek kişinin yetkili olduğunu   

    göstermelidir.)

   -Geçici teminat

   -Vekâleten katılanlar için noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi (Açık artırmada teklif    

     verecek kişinin yetkili olduğunu göstermelidir.)

   -Bu şartname ekindeki form örneğine uygun başvuru mektubu

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

 

 

 İLAN OLUNUR.