İnsan Kaynakları

Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan en büyük etken sahip olduğumuz insan kaynağımızdır. Siz İstanbullulara verdiğimiz hizmetin her aşamasından memnun olmanızı sağlayarak, faaliyet alanımızdaki liderliğimizi sürdürmek ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın ana unsurunu oluşturmaktadır.

Metro İstanbul, stratejilerini, faaliyet gösterdiği raylı sistemler toplu taşımacılığı standartlarını yukarı çekecek yolcu memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite ve saygınlık sağlamak üzerine yapılandırır. Metro İstanbul İnsan Kaynakları, kurumun bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler.

Çalışanlarımızın sistemimizin en değerli varlığı olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımız ile olan ilişkimize geçici gözüyle bakmıyor, eldeki yetişmiş personelimiz ile ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri çekmeyi ve bu kişilerin kariyer gelişimine yardımcı olup, onları bu konularda teşvik ederek uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.

Başarıya giden yolun, profesyonel ve nitelikli kişilerden oluşan bir takım yaratmaktan geçeceğine inanan şirketimiz; kalite bilincine sahip, gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, eğitimli, dinamik, ekip ruhuna sahip, inisiyatif kullanabilen, gelişime ve değişime açık, Metro İstanbul'da çalışmayı ayrıcalık sayan iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmayı hedeflemektedir.

2269 kişinin çalıştığı Metro İstanbul'da, çalışanların yaş ortalaması 35'tir, personelimizin, %94'ü erkek, %6'sı ise bayan çalışanlardan oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

             

Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş insan kaynakları sistemlerini şirketimizde uygulamaktır. Bu doğrultudan hareketle gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını doğru tespit ve analiz ederek nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, işe yeni başlayan personeli mesleki ve kişisel gelişim amaçlı eğitimlerle donatmak, bireysel hedefleri kurum hedefleri ile ilişkilendirerek, çalışanın performans gelişimini sağlayarak ve yüksek performansı ödüllendirerek, kurum performansının arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

Ücret Politikası

                      

Metro İstanbul'da kişinin kişisel özelliklerine (deneyimi, öğrenim durumu vb.) ve atanacağı görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk düzeyine göre, şirket politikası ve piyasa koşulları çerçevesinde bir ücret belirlenir. Şirketimizde ücretler aylık olarak verilmekte ve 3 ayda bir; bir aylık ücret tutarında ikramiye verilmektedir. Metro İstanbul'da 2 yılda bir olmak üzere, bağlı bulunulan işçi sendikası Demir Yol-İş ve işveren sendikası MİKSEN arasında toplu sözleşme görüşmeleri yapılmakta ve sözleşmede sağlanılan anlaşma sonucuna göre yıllık zam oranları uygulanmaktadır. Bunun dışında sendikalı olmayan yönetim kademesi personeli için pozisyon temelli ücret politikası uygulanmaktadır.

Ücret Dışı Olanaklar

                   

Metro İstanbul'un tüm çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işe alınmakta ve çalıştırılmaktadır. Buna göre çalışanların işe girdikleri ilk günden itibaren S.S.K primleri, İşsizlik Sigorta Primleri gibi her türlü yasal hakları aldıkları maaş üzerinden ödenmekte ve bu her ay sonunda kendilerine verilen bordro ile belgelenmektedir.

Personel ulaşımı, değişik güzergahlara konulan servisler ve servis kullanmayan personelin mavi kart bedeli tutarınca yol parası ödenerek sağlanır. Yemek hizmeti ise, anlaşmalı firma tarafından şirket Genel Müdürlük Tesisleri içerisindeki yemekhanede üretilmekte ve verilmekte, yemekhane hizmetinden faydalanamayan vardiyalı personel için ise yemek bedeli karşılığı tutarı nakdi olarak ücretlerine yansıtılmaktadır.

Çalışan memnuniyetini ve personel motivasyonunu artırmak ve çalışanlar arasında birlik ve beraberlik duygularının gelişmesini sağlamak amacı ile çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenmektedir.

Eğitim

                  

Şirketimizde işe başlayan personelimize yönelik oryantasyon eğitimi verilmektedir. Bu oryantasyon eğitiminin amacı, şirkete yeni katılan çalışanları, şirketin tarihi, yapısı, organizasyonu, iş yapma usulleri ve çalışma düzeni hakkında bilgilendirerek, onları diğer çalışanlarla tanıştırarak işe uyum sürecinin verimli şekilde yönlendirilmesini sağlamaktır.

Çalışanlarımızın gelişim süreçlerini yönlendirmeyi, bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlayan eğitim programımız, çalışanlarına kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra şirket hedeflerine katkı sağlamayı amaçlayan, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerimiz mevcuttur.